Portfolio

Portfolio

Portfolio

Rzut przyziemia (budynek mieszkalny)
Otwórz
Rzut poddasza (budynek mieszkalny)
Otwórz
Elewacje
Otwórz
Rzut stropu
Otwórz
Rzut więźby dachowej
Otwórz
Rzut dachu
Otwórz
Przekrój poprzeczny (budynek mieszkalny)
Otwórz
Detale fundamentów
Otwórz
Detale nadproży
Otwórz
Detale stropu
Otwórz
Podciąg żelbetowy bramy garażowej
Otwórz
Schody żelbetowe
Otwórz
Rzut przyziemia (chlewnia)
Otwórz
Przekrój poprzeczny (chlewnia)
Otwórz
Rzut przyziemia (obora)
Otwórz
Przekrój poprzeczny (obora)
Otwórz
Przekrój poprzeczny (hala stalowa)
Otwórz
Dźwigar stalowy
Otwórz
Rzut przyziemia (warsztat samochodowy)
Otwórz
Elewacje (warsztat samochodowy)
Otwórz