Oferta

Oferta

Oferta

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH:
 • nowych obiektów
 • rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów istniejących
 • zamiennych
 • zmian sposobu użytkowania
 • fundamentowanie hal namiotowych
 • Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej
 • rozbiórek
 • planów ewakuacyjnych
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • bezodpływowych zbiorników na ścieki – szambo
 • ogrodów zimowych
Sporządzanie projektów budowlanych
PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
 • budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne
 • budynki gospodarcze, garaże, wiaty
 • domy letniskowe
 • budynki użyteczności publicznej (hotele, restauracje, domy weselne, sale gimnastyczne, itp.)
 • budynki handlu i usług (np. sklepy, apteki, warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, myjnie)
 • budynki magazynowe i produkcyjne (hale, stolarnie, itp.)
 • budynki inwentarskie – projektowanie nowych i modernizacja istniejących (obory, chlewnie, kurniki, silosy, itp.)
POMOC W ZAŁATWIANIU DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ:
 • sporządzanie wniosku w celu uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy
 • analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla konkretnej inwestycji
 • decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
 • zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
 • pozyskiwanie warunków przyłączenia od gestorów sieci: energia, woda, kanalizacja, gaz
 • uzyskiwanie wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (alternatywnie zgłoszenie budowy)
Pomoc w załatwianiu dokumentacji budowlanej
PROJEKTOWANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: 
 • wodociągowych
 • kanalizacyjnych
 • ogrzewczych
 • wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • elektrycznych i piorunochronnych
ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH   
 • sprawdzenie zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o warunkach zabudowy
 • projekt zagospodarowania działki
 • wprowadzanie zmian na rysunkach
SPORZĄDZANIE ŚWIADECTW
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Sporządzanie świadectw charatkerystyki energetycznej
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE
DORADZTWO TECHNICZNE
 • expert budowy – Ytong-Silka