Portfolio

Portfolio

Portfolio

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi rysunkami naszego autorstwa
Rzut przyziemia (budynek mieszkalny)
Rzut poddasza (budynek mieszkalny)
Elewacje
Rzut stropu
Rzut więźby dachowej
Rzut dachu
Przekrój poprzeczny (budynek mieszkalny)
Detale fundamentów
Detale nadproży
Detale stropu
Podciąg żelbetowy bramy garażowej
Schody żelbetowe
Rzut przyziemia (chlewnia)
Przekrój poprzeczny (chlewnia)
Rzut przyziemia (obora)
Przekrój poprzeczny (obora)
Przekrój poprzeczny (hala stalowa)
Dźwigar stalowy
Rzut przyziemia (warsztat samochodowy)
Elewacje (warsztat samochodowy)
B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
B-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
B-4 Informacja uzupełniająca
Oświadczenie o rezygnacji z art. 10 kpa